Μικροεπεμβάσεις

Στο Κορωπί, στην οδό Κύπρου 60 (δίπλα στον ΕΦΚΑ), λειτουργεί χειρουργικό ιατρείο για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

Πραγματοποιούνται:

 1. Συρραφές τραυμάτων ("κοψίματα", "σχισίματα").
 2. Περιποίηση και παρακολούθηση εγκαυμάτων.
 3. Αφαίρεση ξένων σωμάτων.
 4. Αφαίρεση ραμμάτων.
 5. Μικροεπεμβάσεις:
  - Αφαίρεση σπίλων (ελιές), κύστεων και άλλων μορφωμάτων του δέρματος.
  - Αφαίρεση ονύχων (νυχιών) μετά από τραυματισμούς ή λόγω φλεγμονής.
  - Παροχέτευση αποστημάτων.
  - Χειρουργικός καθαρισμός κατακλίσεων.